​រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ អត់​ដឹង​ច្បាប់ទៅ​យក​យោធាមក​អនុវត្តន៍​ដីកាដោះស្រាយ​ទំនាស់​ដីធ្លី​ – CEN