កម្មវិធី​ជជែក​កម្សាន្ត Viber បញ្ចេញ​វីដេអូ​រាង​ជា “​បេះដូង​” ដើម្បី​ផ្ញើ​ទៅ​អ្នក​ជា​ទីស្រឡាញ់ នៅក្នុង​ថ្ងៃ “​ទិវា​នៃ​ក្តីស្រឡាញ់​” – CEN