សមត្ថកិច្ច​នគរបាល​ចរាចរ​មួយចំនួន នៅតែ​ប្រើ​ឥរិយាបថ​មិន​គាប់​ភ្នែក មើល​លើ​ការ​ពួន​ស្ទាក់​ចាប់ ម៉ូតូ ឡាន នៅតាម​ដងផ្លូវ​សាធារណៈ​ – CEN