បង្ហាញ​មុខ​ក្រុម​ចោរប្លន់ និង​ឆក់​ទ្រព្យសម្បត្តិ ពី​ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១៥ករណី ដែល​សមត្ថកិច្ច​បាន​បង្ក្រា​បបាន​ភ្លាមៗ​ – CEN