រូបមន្ត​ធម្មជាតិ​មួយ​នេះ ជួយ​កាត់បន្ថយ​ស្នាម​អុច​ខ្មៅ​លើ​ផ្ទៃមុខ បាន​យ៉ាង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ – CEN