​ព្រោះ​រង​សម្ពាធ​ជីវិត​ធ្ងន់​ពេក នារី​ម្នាក់​ដាច់ចិត្ត​ស្វែងរក​អ្នកបម្រើ​សារ​ពុំ​ធ្លាប់​ឮ​ជាមួយ​បៀវត្សរ៍​ជិត​… ៣០០០​ដុល្លារ​! – CEN