រឿង ក្រមុំ​ចាស់ ប៉ះ​ក្មេងស្ទាវ គ្រាន់​ចែ​ចេញ​Trailer ក៏​ដឹង​ថា​ល្អមើល​ដែរ ! – CEN