​ទិវា​បុណ្យ​នៃ​ក្តី​ស្រឡាញ់ ១៤​កុម្ភៈ ឬ​Valentine’s Day – CEN