កងទ័ព​កម្ពុជា​-​ថៃ សហការ​នៅ​គ្រប់​កម្រិត​ទាំងអស់ សម្រាប់​ជា​ការលើកកម្ពស់​ដល់​សន្តិភាព ស្ថិរភាព និង​សន្តិសុខ​តាម​បណ្តោយ​ព្រំដែន​ – CEN