​ឧកញ៉ា ឡេង ណា​វ៉ា​ត្រា ឆ្លើយតប​នឹង​លោក​ផែង វណ្ណៈ ដែល​ឌៀល​ថា​កញ្ជះ​គេ និង​ភ្លេច​ដើមកំណើត​ – CEN