​រូបមន្ត​ធម្មជាតិ​បំបាត់​ស្នាម​ជ្រួញ​លើ​ផ្ទៃមុខ និង​ធ្វើឲ្យ​ស្បែក​ទន់​ – CEN