ភ្លៀង​ខ្លាំង​ជាង​២​សប្តាហ៍ បន្ទាប់​ពី​រាំងស្ងួត ៧​ឆ្នាំ បាន​វាយប្រហារ​ខ្ទេចខ្ទី ដែល​អូស្ត្រាលី​ថា​ជា​ថ្ងៃ​អ​វសា​ន្ត​នៃ​ពិភពលោក​! – CEN