​ឆ្មា​មួយ​ឃុំ​នៅ​វៀតណាម ងាប់​បន្តបន្ទាប់​មក​ទល់​ពេល​នេះ​គិត​ជា​ទម្ងន់​សរុប​ប្រមាណ​ជាង ១០០​គីឡូក្រាម​ហើយ ខណៈ​សមត្ថកិច្ច​នៅ​ពុំ​ទាន់​រកឃើញ​មូលហេតុ​ – CEN