បំផ្ទុះ​គ្រាប់បែក​នៅ​តំបន់ Kashmir ផ្តាច់​ជីវិត​ទា​ហ៊ាន​ឥណ្ឌា ៤០​នាក់​ – CEN