ឃាត់ខ្លួន​បរទេស​ម្នាក់ ពី​បទ​បង្ក​ភាពអនាធិបតេយ្យ នៅក្នុង​មូលដ្ឋាន​ស្នាក់នៅ​ – CEN