ចៅក្រម​តុលាការ​រាជធានី កំពុង​សួរនាំ ជន​ត្រូវ​ចោទ ចំប៉ី​ខ្មៅ ពាក់ព័ន្ធ​សំណុំរឿង​ញុះញង់ ឲ្យមាន​ការរើសអើង​ – CEN