អាណិត​តា​ចាស់ ប្រឹង​ដើរ​រក​ចៅ​ដែល​ធ្លាប់​បីបាច់​ផ្ទាល់ដៃ ពេល​សួរ​កូន​ស្រាប់តែ​កូនប្រុស និង​កូនប្រសារ​ស្រី​ឆ្លើយ​បញ្ឈឺ​ថា “​វា​ជា​កូន​ពួក​ខ្ញុំ ចង់​ធ្វើ​អ្វី​ក៏​បាន​”…! – CEN