​វត្ថុតាង​គ្រឿងញៀន​ជាង ១៥​គីឡូក្រាម និង​ជនសង្ស័យ​ចំនួន ០៣​នាក់ ត្រូវបាន​បញ្ជូន​ទៅ​តុលាការ​ – CEN