ជិត​ដល់​ពេល​ហើយ គ្រា​ខ្លាឃ្មុំ​ប៉ូល​ខាងជើង​ប្រមាណ ៥០​ក្បាល បាន​សម្រុក​ឡើង​កោះ ដណ្តើម​អាហារ​ជាមួយ​…​មនុស្ស​ (វីដេអូ) – CEN