ជនជាតិ​ម៉ាឡេស៊ី ៤៧នាក់ ​ដែល​ត្រូវបាន​ដោះលែង​ចេញ​ពន្ធនាគារ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​ – CEN