ចាក់គ្រឹះ​សាងសង់​សំណង់​រឹង​ បិទផ្លូវ​ង្ហូ​រទឹក​​ អភិបាល​ស្រុក​ថា​ ទើបតែ​ដឹង​! – CEN