លោក ហួត ហ៊ាង អតីត​ចៅក្រម​សាលាដំបូង​ខេត្តកណ្តាល ដែល​ធ្លាប់​ជាប់​ពន្ធនាគារ ពី​បទ​ពុករលួយ ត្រូវ​ព្រះមហាក្សត្រ​បង្គាប់​ឲ្យ​បន្ត​មុខងារ​ជា​ចៅក្រម នៅក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​នៃ​អង្គចៅក្រម​វិញ​ – CEN