​ផ្លូវចេញចូល​ចូល​ចង្អៀត និង​ខ្សែបណ្តាញ​អគ្គិសនី​ឆ្លងកាត់​ទាបៗ ធ្វើឲ្យ​រថយន្ត​ពន្លត់អគ្គិភ័យ ចូល​មិនបាន ក្នុង​ការជួយ​ពន្លត់ភ្លើង​ឆេះ​ផ្ទះ​ – CEN