ក្រសួងការបរទេស​ក​ម្ពុ​ជា ប្រាប់​ទូត​អាមេរិក​ប្រចាំ​កម្ពុជា កុំឱ្យ​ជ្រៀតជ្រែក ចូល​កិច្ចការងារ​ផ្ទៃក្នុង របស់​កម្ពុជា ករណី​បង្ហោះ​សារ​រឿង លោក កឹម សុខា – CEN