​ក្រសួងបរិស្ថាន​-​ប្រជា​សហគមន៍​ព្រៃ​ឡង់ ប្រារព្ធ​ពិធី​បំបួស​ដើមឈើ ដើម្បី​ពង្រឹង​ការគ្រប់គ្រង​ធនធានធម្មជាតិ​ – CEN