ឆ្លាម​បើក​មិន​ប្រកាន់​ស្តាំ​ធ្វើឱ្យ​មនុស្ស​ប្រុស​ស្រី​ ៣​នាក់​ បាន​រងរបួស​ធ្ងន់​និង​ស្រាល​ដោយសារ​គ្រោះ​ចរាចរណ៍​រវាង​ម៉ូតូ​និង​រថយន្ត​ – CEN