បង់ក្លា​ដេ​ស​ ៖ ឆេះ​លំនៅស្ថាន​ជាង ២០០​នៅ​កន្លែង​ចាកសម្រាម បណ្តាល​ឲ្យ​មនុស្ស​ជិត ៦០​នាក់​ស្លាប់ និង​របួស​ – CEN