បុគ្គលិក​ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​នៅ​លី​បង់ ត្រូវ​គេ​រំលោភ និង​រឹត​ក​សម្លាប់​ – CEN