​សម្តេច​កិត្តិ​ព្រឹទ្ធ​បណ្ឌិត ស្នើ​ឲ្យ​បុគ្គលិក​សុខាភិបាល ថែទាំ​សុខភាព​មាតា ទារក និង​កុមារ ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​អត្រា​ការស្លាប់​របស់​មាតា ការស្លាប់​របស់​ទារក​ក្នុង​ផ្ទៃ – CEN