សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ៖ ខ្មែរ មិន​ធ្វើ​ឆ្កែ​របស់​បរទេស និង​ធ្វើ​តាម​បង្គាប់​នោះទេ ដើម្បី​បាន​ជំនួយ​នោះ​ទេ​ – CEN