លោក ជា ចាន់តូ ៖ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ពង្រឹងសមត្ថភាព​សាខា​រាជធានី​-​ខេត្ត​ជា​បន្តបន្ទាប់ ទាំងនេះ​ដោយសារ​កត្តា សុខសន្តិភាព​និង​ស្ថិរភាព​នយោបាយ​យ៉ាងរឹងមាំ​ក្រោម​ការដឹកនាំ​របស់ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា – CEN