​ក្មេងប្រុស​ទ្រហោយំ គ្រា​ម្តាយ​បដិសេធ​ទទួល​ចិញ្ចៀនពេជ្រ​ដែល​កូន​ទិញ​កាដូ​ឲ្យ ប៉ុន្តែ អ្វីដែល​នាង​និយាយ​ទើប​ជា​រឿង​អប់រំ​ដ៏​អស្ចារ្យ (​វីដេអូ​) – CEN