ចោ​រអស់​ល័​ក្ខ​លួច​ម៉ូតូ​ ត្រូវ​ប៉ូលិស​ក្របួច​ជាប់​ – CEN