បងធំ​ប្រចាំ​ភូមិ អោយតែ​ទើសមុខ​ដឹង​តែ​វ៉ៃ​! សូម្បីតែ​ប៉ូលិស​នឹង​ឪពុក​បង្កើត​ក៌ ជននេះ​ដេញ​វ៉ៃ​ដែរ​ – CEN