កាន់តែ​ក្តៅ​! ប៉ា​គី​ស្ថាន​ព្រមាន​ថា​នឹង​សងសឹក បើ​ឥណ្ឌា​ហ៊ាន​ប្រើប្រាស់​យោធា​ប្រឆាំងនឹង​ខ្លួន​ – CEN