​គ្រា​ដែល​បណ្ឌិត​បញ្ចេញ “​ស្នៀត​” បើកទ្វា​រថយន្ត​សង្គ្រោះ​ក្មេង​តូច​! – CEN