កូន​ចង្រៃ ដុត​ផ្ទះ​ឪពុកម្តាយ​ខ្លួនឯង បណ្តាល​ឲ្យ​ឆេះ​អស់​គ្មាន​សល់​ – CEN