ញាក់សាច់​! នឹង​ស្បែកជើង តម្លៃ ២​លាន​ដុល្លារ ភ្ជាប់​ដោយ​ត្បូង​ពេជ្រ ១៤.០០០​គ្រាប់​ – CEN