​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សុខាភិបាល អំពាវនាវ​ដល់​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ សូម​កុំ​បរិភោគ​ត្រី​ក្រពត​ដែល​មាន​ជាតិពុល​ – CEN