រឿង​ជំពាក់​លុយ​៧០០០​រៀល ឈាន​ដល់​អំពើហិង្សា​ទំនាស់​ពាក្យសម្ដី កាប់​ស្លាប់​ម្នាក់ របួស​ម្នាក់ , ជនដៃដល់​រត់​បាត់​ – CEN