ជប៉ុន​ផ្តល់​ថវិកា​ជាង​៤​សែន​ដុល្លារ សម្រាប់​គម្រោង​លើកកម្ពស់ សុខភាព​មាតា​និង​ទារក​ក្នុង​ខេត្តតាកែវ​ – CEN