ក្រសួងកសិកម្ម ដាក់​វិធានការ​បន្ទាន់ ដើម្បី​ត្រួតពិនិត្យ និង​ទប់ស្កាត់​ការឆ្លង​រាលដាល ជំងឺប៉េស្ត​ជ្រូក​អាហ្វ្រិក​ – CEN