ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ប្រាប់​អ្នកនយោបាយ​ជាប់​បម្រាម អំពី​បែបបទ និង​នីតិវិធី​នៃ​ការស្នើសុំ នីតិសម្បទា​ធ្វើ​នយោបាយ​ឡើងវិញ​ – CEN