ចោរ​បន្លំ​ចូលក្នុង​ផ្ទះ​លួច​លុយ​អស់​១៥,០០០​ដុល្លារ គេចខ្លួន តែ​ថត​ជាប់​កាមេរ៉ា​សុវត្ថិភាព​ – CEN