ជិះ​រថយន្ត​សុទ្ធតែ​ទំនើប តែ​ច​រិ​ក​មិន​ថ្លៃ​! ត្រឹមតែ​ប៉ុន្មាន​នាទី​ប៉ុណ្ណោះ​ទ្រាំ​មិនបាន បើករថយន្ត​ឡើង​ខឿន​ចិញ្ចើមផ្លូវ ធ្វើ​ឲ្យ​កុមារ​តូចៗ​គ្នា​ដើរ​ឆ្លង​ទាំង​ប្រុ​ថុ​យ​គ្រោះថ្នាក់​… (​វីដេអូ​) – CEN