ម្តេច​ហ៊ាន​អះអាងថា ៖ ខ្លា​កាច​មិន​ស៊ី​កូន​ឯង​! ឥឡូវ​មើល​ម៉ែ​ក្តាម​ក្រហម ដែល​កំពុង​…​ទំពារកូន​ខ្លួន​យ៉ាង​ឆ្ងាញ់​ពិសារ​! (វីដេអូ) – CEN