ទៅ​រក​ចាក់​វ៉ាក់សាំង ឲ្យបាន​ឆាប់​បំផុត ក្រោយ​សត្វ​ខាំ ដើម្បី​ការពារ​ជំងឺ​ឆ្កែឆ្កួត​ – CEN