សាខា​កាកបាទក្រហម​រាជធានី ត្រូវ​ផ្តល់​អំណោយ​ជូន​ទៅ​ជនរងគ្រោះ និង​ជន​ងាយ​រងគ្រោះ ឲ្យទាន់​ពេលវេលា​ – CEN