អំពាវ​អំពាវ​នាវ​ដល់​គ្រប់​គ្រឹះ​ស្ថាន​ទាំង​អស់ និង ពល​រដ្ឋ ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​អា​ជ្ញា​ធរ អ​នុ​វ​ត្ត​វិ​ធាន​ការ​បង្ការ ទប់​ស្កាត់ កុំ​ឲ្យ​មាន​ក​រណី​គ្រោះ​អគ្គិ​ភ័យ​កើត​ឡើង – CEN