ស្រា​បៀរ ANCHOR RADLER LEMON កំប៉ុង​បញ្ច្រាស់​ថ្មី​ដំបូងបង្អស់ បាន​សម្ពោធ​លក់​ជា​ផ្លូវការ​លើ​ទីផ្សារ​ហើយ​ – CEN